Enkel installation 

– anslut till kallt- och varmt vatten

– lägg ut avloppsslangen till golvbrunnen 

– koppla på det uppladdningsbara batteriet