SUNDBAD-konceptet

Sundbad är ett mobilt tippbart dusch- och sittbadkar för alla som inte kan använda ett vanligt badkar samt som arbetshjälpmedel för dem som skall assistera någon som behöver hjälp.

Om man kan gå själv är det lätt att kliva in eftersom tröskeln endast är 8 cm. Kommer man med personlift så går det också bra.

På det integrerade sätet sitter man tryggt och kan börja med att duscha. Alla reglage sitter åtkomliga för den som befinner sig i badet.

När man vill bada så börjar man med att trycka på handkontrollen och då börjar badkaret att långsamt tippa bakåt. Rörelsen är långsam och när fotändan höjt sig något kan man börja fylla med vatten samtidigt som tippningen fortsätter.

Släpper man knappen så stannar tippningen liksom då man kommer till horisontellt läge.

Då man ligger i badet ”sitter” man fortfarande på sätet som förhindrar att man glider ner eller svänger runt.

Då badningen är slut öppnar man avloppet och påbörjar upptippningen genom att återigen använda handkontrollen.

När upptippningen har stannat är det bara att resa sig upp och kliva ur.